Wat zijn helende stenen?

Helende stenen zijn alle soorten stenen die we kennen als edelstenen of half-edelstenen. De stenen ook wel kristallen zijn samengesteld uit mineralen. Het soort mineraal bepaald de kleur en de manier waarop de steen in de natuur is gevormd bepaald de vorm van het kristal. Een steen of kristal is geen “dood” materiaal maar heeft een bepaald trillingsniveau (afhankelijk van de samenstelling) en geeft energie af (voor de meeste mensen niet waarneembaar). Wij bestaan ook uit energie en hebben ook een bepaald trillingsniveau.

 

Wat doen helende stenen?

Bij lichamelijke of geestelijke aandoeningen is er een verstoring van ons trillingsniveau en/of de opname en doorstroming van energie in ons lichaam. Door de behandeling met kristallen (stenen) kan het trillingsniveau weer op orde gebracht worden doordat we het trillingsniveau van de steen (gedeeltelijk) overnemen waardoor lichaam en geest kunnen herstellen.

 

Hoe gaat een behandeling met helende stenen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om te behandelen met  helende stenen. Ik beperk mij op dit moment tot de chakra legging.

We hebben 7 “hoofd” chakra’s in ons lichaam, ofwel energiewielen.

Via de chakra’s halen we energie binnen in ons lichaam. Wanneer 1 of meerdere chakra’s niet in harmonie zijn en hun werking is verstoort zal ons lichaam niet genoeg energie kunnen opnemen, of juist teveel, of verkeerde energie. Hierdoor kunnen er lichamelijke klachten optreden.

Bij de chakra legging wordt eerst bepaald, met behulp van een pendel, welke chakra’s niet in harmonie zijn ofwel uit balans en vervolgens wordt, ook weer met behulp van de pendel gekeken welke steen de chakra weer in balans kan brengen. Vervolgens worden de stenen die hiervoor aangewezen zijn op de betreffende chakra(‘s)  gelegd gedurende enige tijd, zolang tot de chakra’s weer in balans zijn. Vervolgens wordt er nog een legging gedaan met bergkristal om de werking van de chakra-legging te versterken.

Andere behandelingsmogelijkheden met helende stenen.

Er zijn nog diverse behandelingsmogelijkheden met helende stenen, zoals:

· Bij bepaalde klachten een steen bij je dragen of ter bescherming.

· Stenen in een ruimte leggen om bijvoorbeeld negatieve energie en straling tegen

 te gaan.

· Het gebruiken van een edelsteenelixer om lichamelijke of geestelijke

  genezingsprocessen te versnellen.

 

Toepassingen:

Helende stenen kunnen bij heel veel aandoeningen worden gebruikt om het genezingsproces te bevorderen.

Bijvoorbeeld: bij huidaandoeningen, slapeloosheid, allergie, depressie, menstruatie/overgangsklachten, spanning/stress, aandoeningen van diverse organen, te kort aan energie/lusteloosheid. Eigenlijk teveel om op te noemen.

 

Let wel: de stenen bevorderen en versterken de genezing, net als alle andere therapieën. Het genezen op zich doet ons lichaam en geest zelf.Soms zit er in ons een blokkade de genezing in de weg zit waardoor eigenlijk geen enkele therapie of middel van buitenaf helpt.

 

 

Blijf altijd ook onder behandeling van je arts of specialist!